Войните през средновековието

На фона на непрестанните войни в Средновековието между Византия, България, Унгария, Сърбия и Киевска Русь, между ранна България и ранна Хърватия отношенията са по-особени.

Князът на Хърватия не е бил подчинен никога на българския княз. Нито е воювал българин срещу хърватите.

Само княз Михаил–Борис воювал на поход срещу тях, но никакъв успех нямал и сключил мир, като подарил на хърватите дарове и от тях бил дарен. И хърватите не са плащали никога данък на българите, но често двете страни взаимни подаръци си правели в знак на приятелство.